RSS
niedziela, 11 lipca 2010
Se broniem kszyrza!

Rzem se na podwyrku zrobił kszyrza zez patykuf to chołt otdany ofjarom zamahu zwłaszcza isz prezydentowi najwjenkszemu Lechowi Kaczyńskjemu.

Okazało siem jednakowosz isz w naszej umenczonej ojczyĽnie kszyrz nie morze w spokoju stać. Muj ojciec hce go zniszczyć gdysz mu pszeszkadza w przependzaniu ¶fiń. Pszeciesz ¶finie nie mogom być warzniejsze ot kszyrza!

To se tera broniem kszyrza. Powjadmiłem o planowanym zamahu na tem ¶fjento¶ć najwarzniejszyh lódziuf typu isz ¶fjenty ojczólek Tadełósz. I se zrobiłem głodufkem w obronie kszyrza. Za to spotykajom mnie dalsze represje. Zamahowjec, znaczy isz ojciec, powiedział isz "Tego jósz do reszty popierdoliło".

Czytelnikuf tego bloka proszem o modlitfem za mnje o wytrfało¶ć!

czwartek, 20 listopada 2008
Kórski to ¶fjenty człowjek!

Żydostfo siem obuża na wjelkjego polaka Jacka Kórskjego isz kazał dórzym firmom typu isz PZU dawać pjeniondze ojczólkowi Tadełószowi. A s czego tu siem obóżać, pszeciesz Kórski dobry uczynak zrobił. Wjadomo isz w takih firmah same Żydy siedzom nic nie robjom i bogacom siem na pracy zwykłyh polakuf! Pasożydy jedne!

A tak pjeniondze trafiły do najbaży polskjego zez wszyskih Polakuf, ktury całe dnje nic nie robi ino mysli jak te bjednom naszom ojczyzne uratowac pszet komuno-masono-pedało-żydofskom nawałom. Ojczólek Tadełósz jósz wymyslił gełoterminal pszes co bjedne Polaki bendom mjały za darmo ogżewane hałupy i nie bendom mósiały palić w pjecah pszes co bendom mjały wjencej czasu na modlitfem. A naszom umenczonom ojczyznem jósz tylko modlitfa morze uratować.

Teras tak se myslem isz jeszcze gorsze ot Żyduf som pedały. W jedym takim sklepje gdzie som meblo¶cianki i tapczany jósz reklamójom jakiego¶ kompleta dla pedałuf! Moja mondra somsiatka ktura całe dnie słóha Radja Maryja mówi isz żydo-komunisto-masono-pedały z PEŁO hcom fprowadzić pszymusowe pedalstfo a kto odbyta nie udostempni tego bendom na cienszkje roboty wysyłać. Tak hcom zniszczyć narut polski.

Ale z ojczólkjem Tadełószem siem nie damy!

sobota, 21 czerwca 2008
Pszeczif żydostfu

Żydstfo w Polsce pozwala sobje na coras wjencej. Otfarcie jósz muwjom isz nas, znaczy isz Polakuf, bendom psze¶ladować. Hcom zdejmnonć kszyrze i zakazać hodzenia na msze co jawnie głosi beswstydny żyd Napierdalski.

Na szczen¶cie som jeszcze w naszem kraju patryjoty takije jak pszykładowo ojczólek Tadełósz i wjelkje chistoryki Kórtyka, Cenckiewicz i Gontarczyk. Aby dać otpur żydofskim knowanjom posły z PiS hcom rzeby stadjon w Warszawje miał imje drugjego (po ojczólku Tadełószu) najwjenkszego Polaka w dziejach znaczy isz Jana Pawła II.

Ja tesz postawnowiłem dać otpur żydostfu. Sfuj garasz nazwałem imieniem ojczólka Tadełósza a wygutkem Jana Pawła II. Pjenkne zrobiłem szyldy i wszyskie somsiady mi zazdroszczom. Szyldy głoszom:

Garasz im. o. Tadełósza Rydzyka w walce ze ¶fjatowym żydostfem

Wygutka im. Jana Pawła II na pszekur Żydom

Objekty po¶fjencone wjelkim Polakom patryjotom som morze mało warzne ale tylko takje mam. Pszy okazji wjeszania tyh szylduf zorjentowałem siem isz nasz proboszcz jezd Żyd. Niehciał po¶fjencić moih patryjotycznyh i hsze¶cianskih dzieł!

pi±tek, 22 lutego 2008
Kamuflasz Mihnika

Czytam se dzisiej na bloku żydufki, antypolki i antykatoliczki Senyszyn isz Mihnik nie hciał jej artykóła wydrókować w sfojej paszkfilanckjej gazecie. Spur miendzy Zydy to dobra wjadomo¶ć dla Polakuf. Ale hyba tylko gupi gupek jaki¶ niewydarzony wziołby posóniencie Mihnika za dobrom monete. Mihnik tera promóje ksionszki niepolaka Grosa. One majom udawać objentywne wjenc Mihnik nie hce popsóć tego wrarzenia pólikacjom antypolskih atakuf Senyszyn

Ciekawe czy spur tyh żyduf opsze siem na Synagodze?  Co "mendrcy" żydofscy postanowjom karzom Mihnikowi opóblikować paszkwila Senyszyn czy nie? Po mojemu Mihnik jako syn rabina ma tam mocniejszom pozycje

pi±tek, 25 stycznia 2008
Semity z Oneta mie załatfiły

Jak rzem pisał niedawno rzem se hciał wzionć udziała w konkórsie na blok roku. Wygranom rzem mjał w cóglah ino rzem sie obawjał czy Semity czego nie wykombinójom zwłaszcza isz na onecie zafsze cenzórzom moje posty.

I rzem mjał ¶fjentom racjem. One znaczy isz Semity z oneta pszysłały mi mejla isz rzem nie takjego linka zamje¶cił. A pszeciesz same mie go fczwe¶niej pszysłały!  Napisały tesz isz mogem siem jeszcze raz zapisać do konkórsa ale w tej sytółacji uznałem isz mogom mie pocałować w tyłek ale jak najpierf umyjom zemby.

A wogule to wynoha pot gure Syjam cenzory z oneta!

wtorek, 08 stycznia 2008
Muj blok w konkórsie
Rzem sie zgłosił do konkórsa na blok roku. Wygranom mam w cóglah, no hyba isz niepolaki wjadomego pohodzenia co¶ namjeszajom.
sobota, 05 stycznia 2008
Antypolskje ¶finstfo

Czytam se w Naszym Dzienniku isz ten Żyd o nazwisku Gors znowu oplół naszom ojczyznem i ¶fjenty Ko¶ciół katolicki. Żyd uf napisał isz po wojnie polaki były antysemitami i mordowały Żyduf kture bały siem wracać po sfoje.

Po pierfsze i najwarzniejsze, rzaden polak nie jezd mordercom! Jak kto u nas zamordóje to zafsze okazóje siem isz był to Żyd jaki albo inny Rósek, Ukraińczyk lóp ateista, czyli tesz Żyd. My polaki kohamy fszyskih bliĽnih gdysz zaszczepił to w nas ¶fjenty Ko¶ciół katolicki, totesz polak jezd mentalistycznie niezdolny do mordowania! W Polsce nie ma tesz antysemityzmu nic a nic!

Po drógje nawet jak polaki zabrały Żydom ih majontek to była tylko sprawjedliwo¶ć dziejowa gdysz wcze¶niej Żydy okradały naszom ojczyzne i rozpijały hłopuf, powodójonc mnustfo nieszczen¶ć typu isz rozbijanie rodzin. Wjenc utrata majontku jezd słósznom karom!

A po czecie czemu ten Gros jeden nie pisze ilu polakuf zabiły Żydy z UB?

niedziela, 30 grudnia 2007
Kara ¶mjerci za zbrodnie!

Uwarzam isz za najwjenksze pszestempstfa powinna być kara ¶mjerci. Pszykładowo za karzde morderstfo czyli że i za aborcjem. Za pszeprowadzenie badań prementalnyh powinna być kara dorzywocia albo hociasz 25 lat wjenzienia. Bo te badania som prostom drogom do aborcji.

A u nas sont jaki¶ niepolski lóp dórnowaty zasondził niedoszłym zbrodniarzom o nazwisku Wojnarofski (ciekawe jak siem nazywali zanim pszyjeli hszest?) otszakodowanie za to isz sfego dziecka nie mogli zamordować. To jezd co¶ postawjone na głowje!

Morderstfom na najmniejszyh spszeciwjajom siem nasze ¶fjente biskópy, kture słóhajom ojczólka Tadełósza, najwjenkszego polaka w dziejah. To dzienki niemu powjedziały biskópy prawdem o in witro gdzie dokonóje siem cholokałst na najmniejszyh polakah!

Czemu te niepolaki z Platwormy aborcji i in witro nie fprowadzom w swojej ojczyĽnie czyli isz w kraju z gurom Syjam? Bo one, niepolaki som cfane. Nas hcom zniszczyć poniewasz to my, polaki stoimy im na drodze do opanowanja ¶fjata!

pi±tek, 07 grudnia 2007
Wjelkie wydażenie
Zblirza siem rocznica jednego z najwjenkszyh wydarzeń w chistorji Polski, rocznica pofstania Radja Maryja. Fszyskie Polaki słuhajom Radja. Kto nie słóha znaczy niepolak czyli żyd jawny lóp utajniony.

Ale oczywi¶cie ja nie jezdem antysemitem. Bardzo mnie siem podoba djalok miendzy religjami. Teras sam papiesz bendzie toczył rozmowy z pszetstawicielami jódaizmu. Żyduf bendzie reprezentował Donalt Tósk z rodzinom, gdysz jak podano jedzie do Watykanu. Morze papiesz go pszyci¶nie i wreszcie wytłómaczom siem czemu nienawidzom tak Polski i Polakuf i czemu nam wszendzie szkodzom.
niedziela, 02 grudnia 2007
Zboczyńcy z TVN

Do czego siem to żydostfo nie posónie! Bali siem spotkania ¶fjentego ojczólka Tadełósza z wjelkim patryjotem Kobylańskim z Urógwaju gdysz z takiej rozmowy dwóch wybitnyh polakuf mogłoby siem co dobrego dla naszej bjednej ojczyzny urodzić. Totesz te zboczynce z TVN nasajmpszut siedziały po kszakah pod Radjem Maryja i podglondały ojczólka. Potem siem skómały ze słórzbami specjelnymi i to na pewno nie polskimi (KGB i Mosad) i stond dowjedziały siem kjedy ojczólek wyjerzdrza. Po tem napadły go zboczyńce w samolocie, wólgarystycznie zezwały i wogóle.

Na konjec nakłamały niepolaki jedne puszczajonc w TVN zmanipólownjenty materjał szkalójoncy ojczólka. A wszysko pszes to isz żydofska propaganda doprowadziła do tego isz wygrali wybory w Polsce! Polacy ocknijta siem! Czeba jak najszybciej pszywrucić polskem polakom!

 
1 , 2 , 3